پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید

یی

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران روش شناسي مديريت بحران .1تعريف بحران .2شناسايي بحران .3اولويت بندي بحران .4تعيين ارتباطات بحراني .5تعيين استراتژي هاي برخورد با بحران .6تشکيل گروه مديريت بحران .7شناسايي و درک توانمدي هاي سازمان .8تهيه برنامه مديريت بحران .9پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران .10تعيين روش هاي مداخله در بحران .11تعيين روش هاي سالم سازي بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران nفنون مديريت بحران .1نگهداشتن خوداز اقدام حساب نشده .2ارزيابي دوباره وضعيت .3تهيه برنامه عملياتل .4تشکيل تيم مديريت بحران .5استقرار نظام ارتباطي .6بهرهگيري از دستگاههاي الکترونيکي .7توجه به بحران هاي مشکل ساز   nاجزاي مديريت بحران .1تعيين سخنگو .2تعيين اعضاي گروه بحران .3تهيه فهرستي از بحران هاي بالقوه .4تهيه فهرستي از شماره تلفن هاي ضروري .5پيش بيني و پيشگيري ازوقوع بحران .6پيش بيني آموزش .7پيش بيني فعاليت هاي پشتيبان ...
برچسب‌ها: پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران,,
بایگانی
پیوندها
پیوندهای روزانه
آمار بازدید
آنلاین : 1
بازدید امروز : 76
بازدید دیروز : 135
بازدید هفته گذشته : 257
بازدید ماه گذشته : 2947
بازدید سال گذشته : 3614
کل بازدید : 3614