زیی

یی

فایل patch(پچ) مخصوص چیمرا سامسونگ G955F باینری 4

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل patch(پچ) مخصوص چیمرا سامسونگ G955F باینری 4 توجه داشته باشید بعد فکتوری ریست هم بارایت این فایل به هیچ وجه پچ از بین نمیره. ... دریافت فایل
برچسب‌ها: ,,
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت اندازه گیری دز جذبی تدریس فصل8 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری پاورپوینت اندازه گیری دز جذبی تدریس فصل8 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری       57اسلایدهمراه باتصاویر   مروری بر فیزیک پرتو (بخش های قبلی-5) - اهمیت برهمکنش های فوتون و الکترون با ماده انواع برهمکنش های فوتون با ماده: 1- فوتو الکتریک : فوتون با یک الکترون مقید  به اتم واکنش انجام میدهد که در این واکنش تمامی انرژی به الکترون منتقل می شود. بخشی از انرژی منتقل شده صرف انرژی بستگی الکترون می شود و بقیۀ انرژی به الکترون منتقل می شود.     فوتو الکتریک برای فوتونهای با انرژی پایین اتفاق می افتد و برای انرژی بالا احتمال آن بسیار کم است.   n 2- پراکندگی کامپتون: -در پراکندگی کامپتون ، فوتون دربرهم کنش با یک  الکترون آن را پس می زند( recoil electron )و خود فوتون پراکنده می شود .               - پراکندگی کامپتون یکی از مهمترین برهمکنش ها در رادیولوژی و بافت بدن می باشد. - پراکندگی کامپتون در بافت نرم بین انرژی 100keV تا MeV10 بسیار مهمتر از واکنشهای ... دریافت فایل
برچسب‌ها: پاورپوینت اندازه گیری دز جذبی ,پاورپوینت فصل8 فیزیک پرتو درمانی خانی,پاورپوینت درس اندازه گیری دز جذبی ,,

پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:39 اسلاید برخی اسلاید: مواد مغذی مورد ضرورت: پنج اصل عمده در مورد مواد مغذی تاکهای انگور: تاکهای های انگور برای کدام عناصر ضرورت دارند هر عنصر چی وظیفه دارد درمرحله فزیولوژیک چه وقت برای یک عنصر ضرورت بیشتر میباشد چه وقت کودکیمیاوی تطبیق شود چه مقدار کود کیمیاوی باید تطبیق شود کدام عناصر دارای اهمیت بیشتر میباشند؟ عناصر بزرگ که دارای اهمیت بیشتر میباشند( بمقدار بیشتر آن ضرورت میباشد): lنایتروجن( N ) lفاسفیت ( P ) lپتاسیم (K) lکلسیم (Ca) lمگنیزیم (Mg) lسلفر (S) عناصر کوچک که دارای اهمیت بیشتر میباشند ( بمقدار کمتر آن ضرورت میباشد): lآهن (Fe) lبرون (B) lمنگنیز (Mn) lزینک (Zn) lمس (Cu)   ... دریافت فایل
برچسب‌ها: مواد, غذایی ,ضرورت ,تاکها,,

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران روش شناسي مديريت بحران .1تعريف بحران .2شناسايي بحران .3اولويت بندي بحران .4تعيين ارتباطات بحراني .5تعيين استراتژي هاي برخورد با بحران .6تشکيل گروه مديريت بحران .7شناسايي و درک توانمدي هاي سازمان .8تهيه برنامه مديريت بحران .9پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران .10تعيين روش هاي مداخله در بحران .11تعيين روش هاي سالم سازي بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران nفنون مديريت بحران .1نگهداشتن خوداز اقدام حساب نشده .2ارزيابي دوباره وضعيت .3تهيه برنامه عملياتل .4تشکيل تيم مديريت بحران .5استقرار نظام ارتباطي .6بهرهگيري از دستگاههاي الکترونيکي .7توجه به بحران هاي مشکل ساز   nاجزاي مديريت بحران .1تعيين سخنگو .2تعيين اعضاي گروه بحران .3تهيه فهرستي از بحران هاي بالقوه .4تهيه فهرستي از شماره تلفن هاي ضروري .5پيش بيني و پيشگيري ازوقوع بحران .6پيش بيني آموزش .7پيش بيني فعاليت هاي پشتيبان ... دریافت فایل
برچسب‌ها: پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران,,

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی پول شما و زندگی شما http://japan.sellfile.ir/ — آئین اصلاح و تجدیدنظر در معاهده با انعقاد موافقت نامه باز به موجب بندهای 1 و 2 ماده 40 عهدنامه های حقوق معاهدات، آئین اصلاح معاهدات چند جانبه چند مرحله دارد: .1 هر طرف معاهده می تواند پیشنهاد خود را برای اصلاح به امین اعلام کند. .2 امین باید موضوع را به طرفهای معاهده اعلام کند. .3 هر یک از طرفهای معاهده حق شرکت در امور زیر را دارند: .1 تصمیم گیری در مورد اقدامی که باید برای پیشنهاد صورت پذیرد. .2 مذاکره در باب اصلاح مذاکره .3 مشارکت در انعقاد موافقت نامه اصلاحی پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی   — شرایط لازم الاجرا شدن و آثار اصلاح معاهدات لازم الاجرا شدن اصلاح، تابع آیین نامه لازم الاجرا شدن معاهده اولیه است مگر در خود معاهده مقررات دیگری وجود داشته باشد. طبق بند 4 و 5 ماده 40 عهدنامه های حقوق معاهدات: اصلاح برای کسانی الزام آور است که آنرا پذیرفته اند در نتیجه کسانی که آن را نپذیرفته ... دریافت فایل
برچسب‌ها: پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی,,

دانلودکارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 69 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلودکارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 69 ص نام فایل : کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 69 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 54 حجم : 64 مگابایت فهرست مطالبعنوان صفحهخلاصه گزارشمقدمهخلاصه گزارش بررسی فنیخلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرحخلاصه بررسی مالی بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضیمشخصات متقاضیشرکتسهامدارانمدیریتکارکنانسابقه مالی شرکتبخش دوم – بررسی فنی هدف از اجرای طرحظرفیت و نحوه برآورد آنبرنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش3-1- ظرفیت تولید4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)4-1- تکنولوژی تولید4-2- روش تولید5- مواد اولیه طرح 6- کنترل کیفیت7- محیط زیست8- برنامه زمانبندی اجرای طرح9- هزینه های ثابت طرح9-1- زمین9-2- محوطه و ساختمان سازی9-3- ماشین آلات و تجهیزات9-4- تأسیسات9-5- جدول وسایط حمل و نقل9-6- ملزومات اداری9-7- هزینه پیش بینی نشده ... ... دریافت فایل
برچسب‌ها: دانلودکارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 69 ص,,

پاورپوینت درس 1 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ و تاریخ نگاری

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت درس 1 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ و تاریخ نگاری             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 49 اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس1 تاریخ و تاریخ نگاری شما تاکنون مطالب مختلفی دربارۀ تاریخ و گذشته خوانده و یا شنیده اید. حتماً این سؤال ها به ذهن شما راه یافته که تاریخ چیست؟ مورّخان چگونه و با استفاده از چه منابعی تاریخ را می نویسند؟ و اصلاً چرا باید تاریخ خواند؟ در این درس شما با کاوش دربارۀ چیستی علم تاریخ، شیوه های تاریخ نگاری و کارکردهای آن، پاسخ این پرسش ها را جست و جو نموده و قادر خواهید بود که دربارۀ یک موضوع تاریخی، طرح سادۀ پژوهشی بنویسید. نمایش تصویر تاریخ چیست؟ واژۀ تاریخ دارای معانی مختلفی است. گاهی منظور از آن، مجموعۀ حوادث و رویدادهایی است که یک فرد یا یک که منظور ( تاریخ ایران ) جامعه از سر گذرانده است. مانند از آن، مجموعه حوادثی است که بر سر مردم ایران در زمان گذشته آمده است. اما گاهی واژۀ تاریخ در نوشته ها و زبان مردم به کار می رود و منظور از آن علم و روش های علمی است که به وسیلۀ آن، رویدادهای گذشته براساس شواهد و مدارک مطالعه و تحلیل می شوند؛ مثل ... دریافت فایل
برچسب‌ها: پاورپوینت درس 1 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ و تاریخ نگاری ,,

پاورپوینت درس 10 دین و زندگی دوازدهم انسانی ( پایه های استوار )

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت درس 10 دین و زندگی دوازدهم انسانی ( پایه های استوار ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در 25 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان از جمله برنامه های یک انسان مسلمان، مشارکت و تلاش او در ایجاد جامعه ای براساس معیارهای اسلامی است. از این رو، لازم است ابتدا معیارهای یک تمدن اسلامی را که قرآن کریم و پیشوایان دین به ما معرفی کرده اند، بشناسیم و برای تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه، برنامه ریزی و تلاش کنیم. ... ... دریافت فایل
برچسب‌ها: پاورپوینت , درس 10 , دین و زندگی دوازدهم انسانی , پایه های استوار,,

پاورپوینت درس 11 پیام های آسمان هفتم ( نماز جماعت )

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت درس 11 پیام های آسمان هفتم ( نماز جماعت ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط  دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید     اگرمشکلی در خرید داشتین میتونین از مرورگر( فایرفاکس  , اکسپلورر  یا  کروم )استفاده کنید و یا  بانک عامل  خود را تغییر دهید  قسمتی از متن: با خبر شدن از حال دیگران... آگاهی از مشکلات احتمالی مؤمنان دیگر ... با خبر شدن دیگران از حال ما ... انداختن ترس در دل دشمنان اسلام و دشمنان مسلمانان ... دلگرمی مسلمانان و مؤمنان دیگر ... بردن ثواب بیشتر و بیشتر ... قوی تر کردن وحدت بین مسلمین ... دریافت فایل
برچسب‌ها: پاورپوینت درس 11 پیام های آسمان هفتم ( نماز جماعت ), پیام های آسمانی هفتم ,دانلود پاورپوینت پیام های آسمانی,پاورپوینت پایه هفتم, پاورپوینت پیام,,

پاورپوینت درس 1 دین و زندگی دوازدهم انسانی ( هستی بخش )

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت درس 1 دین و زندگی دوازدهم انسانی ( هستی بخش ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در 31 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهو زندگی درباره این جهان پر جنب و جوش تفکر کرده باشید؟ تفکر درباره جهان دوردست؛ یعنی آسمان بی‌کران با کهکشان‌ها، منظومه‌ها، خورشید و ستارگان ؛ و تفکر درباره همین جهان نزدیک، یعنی زمین با جنگل‌ها، در ... ... دریافت فایل
برچسب‌ها: پاورپوینت , درس 1 , دین و زندگی دوازدهم انسانی , هستی بخش,,
بایگانی
پیوندها
پیوندهای روزانه
آمار بازدید
آنلاین : 1
بازدید امروز : 18
بازدید دیروز : 11
بازدید هفته گذشته : 18
بازدید ماه گذشته : 132
بازدید سال گذشته : 434
کل بازدید : 434